Adaptació de l’entrenament en inoculació de stress per a àrbitres de bàsquet: un estudi pilot

Carmina Saldaña

Albert Cuadras

Joan Fernández

Idioma de l’original

Citació

Saldaña, C., Cuadras, A., & Fernández, J. (1990). Adaptación del entrenamiento en inoculación de estrés para árbitros de baloncesto: un estudio piloto. Apunts. Educación Física y Deportes, 19, 71-78.

351Visites

Resum

L’objectiu del treball que aquí es presenta fou verificar l’eficàcia de l’entrenament en inoculació de stress per a modificar l’ansietat durant l’activitat arbitral en un grup de quatre àrbitres de bàsquet. Es dedicaren 10 sessions a l’aplicació del paquet de tractament compost de relaxació muscular progressiva aplicada (RMPA), reestructuració cognitiva (RC) i entrenament en habilitats socials (EHS). Els resultats obtinguts de la valoració subjectiva que els quatre àrbitres van realitzar sobre 1) el grau d’utilitat del paquet de tècniques per a la situació d’arbi-tratge, 2) el grau d’utilitat individual de cadascuna de les tècniques emprades: RMPA, RC i EHS i 3) les expectatives d’eficàcia, indiquen que tots els àrbitres consideren el paquet d’intervenció en el seu conjunt, i en particular cadascuna de les tècniques, de gran utilitat per a Ilur aplicació en situacions d’arbitratge. Es conclou assenyalant una sèrie d’aspectes metodológics a modificar per millorar el procediment utiIitzat.

Paraules clau: àrbitres, inoculació de stress, psicologia de l’esport, psicología del deporte.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1990