Adaptació de l’anàlisi funcional sociomotor (de P.Parlebas) a l’estudi de les danses tradicionals de bastons i espases dels Monegres. Anàlisi de la dansa “La hojita de pino”

Carlos Plana Galindo

Idioma de l’original

Citació

Plana Galindo, C. (1993). Adaptación del análisis funcional sociomotor (de P. Parlebas) al estudio de las danzas tradicionales de palos y espadas de los Monegros. Análisis de la danza "La hojita del pino". Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 74-81.

329Visites

Resum

L’article pretén aplicar els models operatius (Universals) que P. Parlebas va dissenyar per a l’estudi de la lògica interna dels jocs esportius a les danses tradicionals de bastons i espases. Aquesta aplicació suposa que alguns elements mantinguin la seva estructura aportant informació nova sobre la dansa que analitzem i que en altres sigui necessària l’adaptació per aconseguir que els seus paràmetres justifiquin l’objectiu plantejat. Es posa en relleu l’intent de comprendre l’estructura interna que caracteritza la major part de les activitats sociomotrius cooperatives amb suport musical, aspecte que en els estudis realitzats fins ara no s’ha tingut en compte. L’aplicació de nous paràmetres d’anàlisi de la lògica interna en l’estudi de les danses pot ajudar el professional de l’Educació Física a conèixer millor aquest tipus de continguts i com a conseqüència a utilitzar-los més adequadament en el procés de l’acció docent.

Paraules clau: danses tradicionals, praxiología, socio-motricitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993