Activitats de lluita. Caracterització

Guillermo Torres

Idioma de l’original

Citació

Torres Casadó, G. (1989). Actividades de lucha. Caracterización. Apunts. Educación Física y Deportes, 18, 71-74.

420Visites

Resum

És freqüent que les activitats de lluita quedin relegades a l’oblit en la pràctica diària de l’Educació Física. Possiblement, aquest fet sigui la conseqüència de la potenciació recíproca de dos factors: la manca de documentació sobre el tema i la convicció errònia del professor de la nccessitat de matcrial i coneixements especialitzats per proposar tasques d’aquesta mena. Em proposo definir en aquest article un grup d’UNITATS MOTRIUS LUCTATORIES (UML) sorgides de l’anàlisi dels diferents esports de lluita. També pretenc caracteritzar aquest grup d’activitats des d’un punt de vista cognitiu, motriu i psicoafectiu. Per poder extreure les aportacions es-pecífiques de les activitats de lluita en el camp cognitiu, motriu i psicoafectiu i obtenir-ne les UML, és precís tractar-les des d’una perspectiva global. En ocupar-me de cada un dels diferents àmbits, em limitaré a exposar exclusivament aquells objectius educatius que es donen de forma notable en Ics activitats de lluita, que formen part intregrant de la majoria d’aquestes i que, d’alguna manera, les caracteritzen. Els tres àmbits estableixen relacions diferents amb un mateix factor de la personalitat: l’agressivitat. Per comprendre millor aquest tipus de relacions és necessari dedicar unes línies a l’estudi de la conducta agressiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1989