Activitat física, esport i salut: factors motivacionals i axiològics

Belén De Andrés García

Pilar Aznar Minguet

Idioma de l’original

Citació

de Andrés García, B., & Aznar Minguet, P. (1996). Actividad física, deporte y salud: factores motivacionales y axiológicos. Apunts. Educación Física y Deportes, 46, 12-18.

421Visites

Resum

La concepció contemporània de l’activitat física i esportiva ens ha portat a considerar: En primer lloc el nou enfocament en el model de salut, que mira d’ interrelacionar els problemes de la salut amb els hàbits de vida més o menys nocius, entenent el subjecte com a agent generador i controlador de la seva salut; interessant-nos pel lloc que en aquest àmbit ocupa l’activitat física i esportiva des d’una perspectiva preventiva. En segon lloc, hem cregut oportú subratllar la importància de traslladar la naturalesa de la motivació i el seu desenvolupament als programes esportius, per tal de poder tlexibilitzar-los atenent l’objecte de potenciar una pràctica esportiva saludable en la població. I finalment hem considerat que l’anàlisi social de l’esport contemporani també és representat per la seva dimensió axiológica.

Paraules clau: fair play, motivació en programes d'esports, Physical Fitness.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1996