Activació dels músculs del tronc durant situacions que requereixen l’estabilització del raquis. Estudi de cas únic

Francisco J. Vera-García

Janice M. Moreside

Belén Flores-Parodi

Stuart M. McGill

*Correspondència: Francisco J. Vera-García fvera@umh.es

Idioma de l’original

Citació

Vera-García, F. J., Moreside, J. M., Flores-Parodi, B., & McGill, S. M. (2007). Trunk muscular activity during situations requiring stabilization of the spine. A case study. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 14-26.

350Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar la intensitat de la contracció i la coordinació de 14 músculs del tronc i del muscle d’un subjecte durant la recepció i el llançament d’una pilota medicinal (acció pliomètrica), una acció d’embranzida en posició dempeus (pressió de pit horitzontal amb politja) i l’ús del Bodyblade® (barra flexible l’oscil·lació de la qual sotmet el cos a vibracions i desequilibris continus). Igualment, amb l’objecte de facilitar la discussió en relació amb l’estabilització activa del raquis, es va registrar la resposta dels músculs esmentats durant l’aplicació controlada sobre el tronc de càrregues i descàrregues desequilibrants. Els nostres resultats indiquen que l’activació dels músculs del tronc és important, tant per a estabilitzar el raquis davant pertorbacions i desequilibris sobtats, com per a l’execució d’accions on els membres superiors manegen objectes. En aquest sentit, la coactivació dels músculs del tronc va ser necessària per estabilitzar el raquis davant les oscil·lacions del Bodyblade® i davant les forces de reacció produïdes en empènyer una càrrega pesada en posició erecta. De la mateixa manera, la recepció i el llançament immediat de la pilota medicinal és una activitat relativament complexa que requereix l’acció coordinada dels músculs del tronc i de les extremitats.

Paraules clau: condicionament muscular, electromiografía, estabilitat del raquis, exercicis, músculs del tronc.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener 2017