Activació de les fibres musculars de les extremitats inferiors en dues modalitats de ball llatí

Encarnación Liébana

Cristina Monleón García

Carlos Barrios

Consuelo Moratal

*Correspondència: Encarnación Liébana Giménez encarnacion.liebana@ucv.es

Idioma de l’original Anglès

24Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 2 de juny de 2023

Acceptat: 10 d'octubre de 2023

Publicat: 1 d'abril de 2024