Efectos de la frecuencia de zancada en el coste energético de la carrera

Manuel Lapuente

Salvador Olaso

Assumpta Ensenyat Solé

Alberto García-Fojeda

Alfonso Blanco Felipe Calvo

Idioma del original

Citación

Lapuente, M., Olaso, S., Ensenyat, A., García-Fojeda, A., Blanco, A., & Calvo, A. (1999). Effects of the stride frequency in the energetic cost of the race. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 38-44.

502Visitas

Resumen

Els últims anys, gràcies al discurs de l’actual President del CIO, el català Joan Antoni Samaranch, han recuperat protagonisme les velles idees del Baró de Coubertin, el qual atorgava singular importància a l’associació de la cultura amb l’esport. Aquesta unió és fonamental a l’hora de definir i comprendre el concepte d’Olimpisme, que és quelcom més que unes competicions esportives celebrades cíclicament cada quatre anys. Encara que avui pràcticament totes les arts i les ciències poden tenir un lloc al costat de l’esport dins del Moviment Olímpic, són les arts plàstiques l’element cultural que més ha arribat a l’esportista i al públic. L’escultora Rosa Serra i el pintor Jordi Alumà, són dos artistes importants del nostre país. La seva amplíssima obra té unes connotacions personals, tant en la tècnica com en l’estil, que la fan inconfusible. Per a nosaltres té especial interès una part d’aquesta obra: la dedicada a l’esport. La Rosa i en Jordi són sens dubte, els artífexs que han realitzat més art esportiu i la seva obra és coneguda arreu del món. Les seves escultures i pintures de temàtica esportiva es poden contemplar en espais públics, museus especialitzats, col·leccions privades i, particularment, a la seu del CIO i al Musée Olympique de Lausanne. Ningú millor que aquests bons amics nostres, per establir una conversa sobre diferents aspectes de les relacions entre l’art i l’esport.

Palabras clave: biomecánica, condición física específica, eficiencia energética, Fcc, lactato, Lcc, VO2.

ISSN: 1577-4015

Publicado: 1 de julio de 1999