Exercici físic i funció cognitiva en pacients postictus: revisió sistemàtica amb metaanàlisi

Arturo Gallego Hernández

Noelia González-Gálvez

Idioma de l’original

28Visites

ISSN: 2014-0983