Autors de la revista: Meritxell Monguillot Hernando