Àrea d’histèresi de variables psicobiològiques. Un nou biomarcador no invasiu d’acumulació d’esforç?

Lluc Montull

Óscar Abenza

Robert Hristovski

Natàlia Balagué

Idioma de l’original

25Visites

ISSN: 2014-0983